Skip to content

Uw gastvrij dorp in de stad

Maatschappelijk & Ecologisch vernieuwend Woonproject

Stadsbestuur Dendermonde geeft groen licht voor ecologisch woonproject aan Gentsesteenweg en Krijgem II.

Het privaat domein van meer dan 3ha, gelegen in binnenstedelijk woongebied, dat vandaag ontoegankelijk is voor het publiek, wordt omgevormd tot 19.000 m2 nieuwe openbare, groene en recreatieve ruimte (ter grootte van 3 voetbalvelden), met 1 km nieuwe fiets- wandelpaden én een centraal publiek plein. Het project streeft naar een kwalitatieve invulling met aandacht voor duurzaamheid, hernieuwbare energie en veel openbaar groen

UMA PARK zal een gastvrij dorp in de stad worden, met een hoge leef- en verblijfskwaliteit –  waar jong en oud & verschillende doelgroepen samen kunnen wonen en verblijven. Het project moet nieuwe ruimte maken voor samenleven, ontmoetingen stimuleren door sterk in te zetten op het delen van openbare groene ruimtes en functies. Langsheen de fiets- en wandelweg en rond de parken worden woonpaviljoenen met een uitgesproken architectuur ingepland.

Aantrekkelijke en vooruitstrevende architectuur

8 

WOONTYPOLOGIEËN

1 

KILOMETER

nieuwe en veilige fiets- en wandelpaden

19.00O M2

NIEUWE OPENBARE, GROENE EN RECREATIEVE RUIMTE

%
van het terrein
Voetbalvelden groot

Eerste warmtenet in Dendermonde op

100 %

HERNIEUWBARE ENERGIE

AANPLANTING

+65 

nieuwe, inheemse en kwalitatieve bomen

Ecologisch waterbeheer door wadi’s, GROENDAKEN & hemelwaterbuffers

100 %

hemelwaterneutrale wijk

liter

FietsvriendelijkE en autoluWE BUURT

ondergrondse autostaanplaatsen
fietsstaanplaatsen, d.m.v. 11 fietshavens

3 

elektrische laadhavens

&

3 

cambio autodeelpunten

Centraal en duurzaam afvalbeheer

4 ondergrondse sorteerstraten met telkens 4 gescheiden fracties

1.20O M2

gemeenschappelijke buurtondersteunende functies

GEZINNEN

Focus op wonen voor verschillende doelgroepen.

Er zijn ééngezinswoningen, parkappartementen, zorgwoningen, studio’s voor starters, luxe appartementen, townhouses, loftwoningen
 en een cohousing woonerf voorzien.

Woonfuncties worden verweven met kantoren en buurtfuncties; gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes, een grand café met terras en restaurant, servicepunt, fietsherstelpunt, postpunt voor pakketdienst, crèche en een polyvalente expositieruimte waar sociale en culturele initiatieven kunnen plaatsvinden.

STEL HIER UW VRAAG

Heeft u vragen of interesse in dit project?

Stel hier uw vraag en wij bezorgen u snel een antwoord.